נגישות

פרטי רכזת נגישות ארצית:

עו"ד ליפז דניאלי.

  • טל: 073-2481182
  • פקס: 073-2481183

פירוט ההתאמות הקיימות:

  • אתר אינטרנט נגיש
  • מערכת להגברת שמע אישית
  • שירותי תרגום לשפת הסימנים
  • כתב מישושי בלחיצי מעליות