B.A. בניהול ושמאות מקרקעין

לימודי ניהול ושמאות מקרקעין

המכללה למינהל מציעה תוכנית לימודים להסמכה לשמאי מקרקעין בשילוב עם תואר B.A בניהול של האוניברסיטה הפתוחה.

B.A. בניהול ושמאות מקרקעין

תוכנית הלימודים הייחודית בנויה משתי מסגרות לימודים והתמחות:


קורסים בחסות המכללה למינהל:

מכינה במתמטיקה ואנגלית, קורסים לקראת הבחינות המוקדמות של מועצת השמאים וקורסים לקראת הבחינות הסופיות של מועצת השמאים.

קורסים אקדמיים של האוניברסיטה הפתוחה לקראת תוארB.A בניהול: 

בתחומים: כלכלה וסטטיסטיקה, חשבונאות, ניהול וקורסי בחירה שונים.
לאורך כל הלימודים מתקיימת מערכת של שיעורי תגבור ותרגול במקצועות הלימוד השונים.

התמחות

לאחר סיום התואר ומעבר הבחינות המוקדמות ובחינת מבוא לשמאות ניתן להתחיל בתקופת ההתמחות שנערכת אצל שמאי מקרקעין מוסמך המוכר כמאמן ע"י מועצת השמאים.
ההתמחות יכולה להמשך שנה בה נדרש 40 שעות שבועיות של שנת התמחות או יכולה להמשך שנתיים בהן נדרשות 20 שעות שבועיות של עבודת התמחות בכפוף להתניות של מועצת השמאים.

תנאי קבלה:

מבחן קבלה וריאיון אישי.

מועדי פתיחה:

הלימודים מתחילים פעמיים במהלך השנה בחודשים אוקטובר ו/או מרץ.

מבנה הלימודים:

לימודי תואר בניהול של האו"פ וקורסי הכנה לבחינות מועצת השמאים– שלש וחצי שנים
(ניתן להאריך/לקצר  את הלימודים בהתאם לנוחות הסטודנט ).
התמחות וקורס הכנה לבחינת יישומים בשומת מקרקעין – שנה או שנתיים לפי בחירת מסלול ההתמחות.

תוכנית לימודים (מומלצת):

שנה א'

מכינה:

 • קורס מכינה במתמטיקה 
  רענון במגוון נושאים במתמטיקה הנדרשים ללימודי כלכלה וניהול.
 • נושאי הלימוד העיקריים:
  • טכניקה אלגברית : פעולות חשבון ,כללי חזקות ושורשים ,משוואות בנעלם אחד ובשני נעלמים.
  • פונקציות : הצגות גרפיות וחישובים של פונקציות שונות.
  • נגזרות : הכרת מושג הנגזרת וגזירת פונקציות.
 • קורס אנגלית
  הכנה לבחינת הסיווג אמי"ר או אמיר"ם הנדרשת לפני תחילת לימודי האנגלית במסלול האקדמי.
  נושאי הלימוד העיקריים:
  •  Part of speech
  • Sentence structure &word order
  • Paraphrasing
  • Word building
  • Reading comprehension skills 

קורסים לקראת בחינות מועצת השמאות:

שם הקורסהערות
יסודות מדידה ומיפויבחינה מוקדמת
דיניםבחינה מוקדמת
מיסוי מקרקעין ומסים אחריםבחינה מוקדמת
יסודות הנדסת בנין והנדסה אזרחיתבחינה מוקדמת


קורסים של האוניברסיטה הפתוחה:

שם הקורסמספר קורסנ"זדרישות קדם
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מד"ח א'301113
מבוא למיקרוכלכלה101313
חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול101423
מבוא למקרו-כלכלה101263

 

שנה ב'

קורסים לקראת בחינות מועצת השמאות:

שם הקורסהערות
יסודות הכלכלה –כלכלה עירוניתבחינה מוקדמת
תכנון ובניהבחינה מוקדמת
תכנון ובניה – דיני התכנון העירוניבחינה מוקדמת
מבוא לתורת השמאותבחינה סופית


קורסים של האוניברסיטה הפתוחה:

שם הקורסמספר קורסנ"זדרישות קדם
התנהגות ארגונית104306
יסודות החשבונאות102803
תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע106456
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מד"ח ב'301123מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מד"ח א'
תורת המימון102306
שיטות מחקר102854

 

שנה ג'

קורסים לקראת בחינות מועצת השמאות:

שם הקורסהערות
גישות ועקרונות בהערכת מקרקעיןבחינה סופית (ניתן להבחן לאחר מעבר כל הבחינות המוקדמות ומבוא לתורת השמאות)


קורסים של האוניברסיטה הפתוחה:

שם הקורסמספר קורסנ"זדרישות קדם
התנהגות צרכנים104554
ניהול משאבי אנוש102796
ניהול השיווק102816
דיני חוזים108006
ניהול טכנולוגיה וחדשנות107776
מבוא לחשבונאות ותמחיר 104046
ניהול תפעול 1106874
ניהול בינלאומי105176רמת פטור באנגלית
מוסר ועסקים105236רמת פטור באנגלית
ניתוח דוחות פיננסים103896רמת פטור באנגלית

 

שנה ד'

קורסים של האוניברסיטה הפתוחה:

שם הקורסמספר קורסנ"זדרישות קדם
קורס מרחיב דעת6
סמינריון בניהול
סמינריון בניהול


התחלת תקופת ההתמחות:
לאחר סיום התואר ומעבר בהצלחה של הבחינות הנדרשות להתמחות (כל הבחינות המוקדמות ובחינת מבוא לתורת השמאות), ניתנת הזכאות להתחיל בהתמחות ,כאשר בסיומה ניתן לגשת לבחינה יישומים בשומת מקרקעין (הקורס ישומיים בשומת מקרקעין נלמד במכללה).

דרישות כלליות לתואר:

 • צבירת נקודות זכות לתואר (108 נ"ז).
 • הוכחת ידע באנגלית -רמת פטור באנגלית.
 • הדרכה בבילוגרפית בספרייה.
 • קורס מרחיב דעת.

לפרטים ומידע על מסלול הסמכה לשמאי מקרקעין לבעלי תואר ראשון – לחץ כאן

תחומי הלימוד