לימודי אנגלית

הציון במבחן אמי"רהציון במבחן                 אמיר"םהציון באנגלית בבחינה הפסיכומטריתרמת הקורס באנגלית
234 ומעלה134 מעלה134 ומעלהפטור מחובת
לימוד אנגלית
220-233
200-219
185-199
 
170-184
160-169
 
120-133
100-119
85-99
 
70-84
60-69
120-133
100-119
85-99
 
70-84
60-69
A
B
C
 
(E+D)*
159 ומטה59 ומטה59 ומטהG
סדנת גישור לפני ההרשמה יש לפנות לאוניברסיטה לבירור.