התמחות חשבונאית

להשתלב בתחום הנהלת חשבונות

מטרת הקורס:

להעניק לבוגרי הקורס ניהול מערכות משרדיות או מזכירות רפואיות הכשרה המאפשרת להן תחום עבודה נוסף כמינהל חשבונות סוג 1.

התמחות חשבונאית

תנאי קבלה:

  • 12 שנות לימוד.
  • בוגרי הקורס ניהול מערכות משרדיות או מזכירות רפואיות.

מבנה הלימודים:

50 שעות לימוד אקדמיות כ- 3 חודשים.
לימודי ערב

תוכנית הלימודים:

חישובים מסחריים, חישובי רווח והפסד, חישובי הנחות רצופות ומדורגות, חישובי ריביות, תורת המסחר: סוגי התאגדויות, אמצעי תשלום במשק, הנהלת חשבונות: התהליך החשבונאי השוטף, עקרונות הרישום הכפול עקרונות ורישומי מע"מ, רישום פעולות מתקנות, התאמות עם גורמי חוץ, משכורות, נלוות לשכר וניכויים וחשבונות סופיים: רווח והפסד ומאזן, תוכנת חשבשבת.

בחינות גמר:

בחינה מטעם המכללה למינהל

תעודות:

תעודת גמר מטעם המכללה למינהל תוענק לסטודנטים שיעמדו בדרישות הקורס.